Diensten

FTL (Full Truckload)


Met FTL (Full Truck Load) wordt transport bedoeld waarbij de vrachtwagen maar één lading vervoert en daarmee helemaal is beladen. In het Nederlands wordt dit een complete lading genoemd. Zowel bij de chauffeur, de transportondernemer en de opdrachtgever hebben complete ladingen de voorkeur.


Diensten afbeelding 2

LTL (Less than Truckload)


Met LTL (Less Then Truckload) wordt de deellading van een vrachtwagen bedoeld. Meestal wordt er voor een vrachtwagen die maar voor een deel is beladen, gezocht naar meer ladingen, zodat het transport rendabel wordt. Er is behalve zoeken naar meer ladingen nog een mogelijke oplossing: gegroepeerde soorten goederen transporteren. De deellading van een container wordt LCL ('Less than Container Load') genoemd.

Diensten afbeelding 6

Groepagelading (stukgoederen)


Hierbij gaat het om stukgoedzendingen van meerdere afzenders die door de expediteur verzameld en gegroepeerd en vervolgens als groepagelading naar de individuele ontvangers vervoerd worden.


Diensten afbeelding 7

Gevaarlijke goederentransport


Goederen die tijdens het transport gevaar kunnen opleveren. Daartoe behoren bijv. radioactieve, explosieve, licht ontvlambare, giftige en bijtende chemische stoffen.


Diensten afbeelding 8